Legislativa

V dubnu 2014 proběhla změna právní formy sdružení z o. s. na o.p.s.

V roce 2022 proběhla:

 • změna sídla
 • členů SR
 • členů DR

Legislativa

 • Název: Snílek, o.p.s.
 • Sídlo: U Stadionu 39, 471 25 Jablonné v Podještědí
 • Registrace: č.j. OS/1-1/ 55041/03-R
 • Datum zařazení do rejstříku: 1. 7. 2004 – Rozhodnutí o změně zařazení č. j.32 614/2003 – 21
 • IČ: 26640007
 • Číslo účtu: 2954773329/0800
 • Druh obecně prospěšných služeb:
  • Rozšiřování kontaktů mezi dětmi a mládeží v ústavní péči s ostatními spoluobčany.
  • Pomáhat se začleňováním mládeže z ústavní péče do běžného života.
  • Organizovat a zajišťovat různé kulturní, ozdravné a výukové akce pro děti a mládež v ústavní péči.
  • Organizovat sezónní brigády pro děti z dětských domovů.
  • Služby prázdninových táborů, provozování sportovních zařízení, služby pro oddech a rekreaci dětí a mládeže.
  • Pomáhat materiálně i finančně pěstounským rodinám v oblasti výchovy dětí a mládeže.
  • Podporovat materiálně i finančně činnost krizových center pro děti a mládež.
  • Pořádat preventivní přednášky, besedy a školení dětí, mládeže, odborné i laické veřejnosti v oblasti sociálně-patologických jevů.
  • Pořádat přednášky, besedy a školení odborné i laické veřejnosti v rámci výchovy a zdělávání, systému současné náhradní rodinné péče, sanace rodiny, oblasti pedagogicko-psychologické a sociálně právní.
  • Pořádat výcviky, školení, semináře a konference zaměřené na problémy a ochranu dětí a mládeže.
 • Doplňková činnost:
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • Hostinská činnost

Podklady

Notářský zápis o osvědčení

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009