O nás

Občanské sdružení Snílek bylo založeno v roce 2003. Základním posláním a cílem byla od samého vzniku  spolupráce a podpora dětí v dětských domovech. V současnosti  se naše činnost rozšířila na pomoc všem potřebným dětem a mládeži v rozsahu naší územní působnosti a v souladu se základním posláním naší organizace.

 • Druh obecně prospěšných služeb:
  • Rozšiřování kontaktů mezi dětmi a mládeží v ústavní péči s ostatními spoluobčany.
  • Pomáhat se začleňováním mládeže z ústavní péče do běžného života.
  • Organizovat a zajišťovat různé kulturní, ozdravné a výukové akce pro děti a mládež v ústavní péči.
  • Organizovat sezónní brigády pro děti z dětských domovů.
  • Služby prázdninových táborů, provozování sportovních zařízení, služby pro oddech a rekreaci dětí a mládeže.
  • Pomáhat materiálně i finančně pěstounským rodinám v oblasti výchovy dětí a mládeže.
  • Podporovat materiálně i finančně činnost krizových center pro děti a mládež.
  • Pořádat preventivní přednášky, besedy a školení dětí, mládeže, odborné i laické veřejnosti v oblasti sociálně-patologických jevů.
  • Pořádat přednášky, besedy a školení odborné i laické veřejnosti v rámci výchovy a zdělávání, systému současné náhradní rodinné péče, sanace rodiny, oblasti pedagogicko-psychologické a sociálně právní.
  • Pořádat výcviky, školení, semináře a konference zaměřené na problémy a ochranu dětí a mládeže.