Zkvalitnění péče o klienty Snílkova domu na půli cesty snílek o. p. s.

Projekt
ZKVALITNĚNÍ PÉČE O KLIENTY SNÍLKOVA DOMU NA PŮLI CESTY SNÍLEK O. P. S.
je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002374
Příjemce dotace: Snílek, o.p.s.
Výzva: 30. výzva – Rozvoj sociálních služeb (SVL)
Specifický cíl: SC 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Celkové náklady:   5 568 114,00 Kč
Dotace:                       4 577 018,30 Kč

Stručný popis projektu
Cílem projektu je zrekonstruovat pořízenou nemovitost tak, aby prostředí domu na půli cesty bylo příjemnější pro klienty i pracovníky, zvýšila se jeho obsazenost a zároveň byl provoz hospodárnější. Díky realizaci projektu se sníží náklady na vytápění budovy a tedy i celkové provozní náklady. Jedním z důvodů realizace projektu je, že v Libereckém kraji je nedostatečná kapacita tohoto druhu služeb a zájemců z cílové skupiny je zde velké množství.

Doba realizace projektu je do 31. 10. 2018.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*